quà tặng ngập tràng
icon tăng sức mạnh liên quân
tuong moi tang suc mang
tuong moi tang suc mang
tuong moi tang suc mang
tuong moi tang suc mang
tuong moi tang suc mang
tuong moi tang suc mang
tuong moi tang suc mang
tuong moi tang suc mang
tuong moi tang suc mang
tuong moi tang suc mang
tuong moi tang suc mang
tuong moi tang suc mang
tuong moi tang suc mang
icon tăng sức mạnh liên quân
tuong moi tang suc mang
tuong moi tang suc mang
tuong moi tang suc mang
tuong moi tang suc mang
tuong moi tang suc mang
tuong moi tang suc mang
icon tăng sức mạnh liên quân
tuong moi tang suc mang
tuong moi tang suc mang
icon tăng sức mạnh liên quân
tuong moi tang suc mang
tuong moi tang suc mang
tuong moi tang suc mang
tuong moi tang suc mang
tuong moi tang suc mang
tuong moi tang suc mang
tuong moi tang suc mang
tuong moi tang suc mang
tuong moi tang suc mang
tuong moi tang suc mang
tuong moi tang suc mang
tuong moi tang suc mang
tuong moi tang suc mang
tuong moi tang suc mang
tuong moi tang suc mang
tuong moi tang suc mang
tuong moi tang suc mang
tuong moi tang suc mang
tuong moi tang suc mang
tuong moi tang suc mang
tuong moi tang suc mang
tuong moi tang suc mang
tuong moi tang suc mang
tuong moi tang suc mang
icon tăng sức mạnh liên quân
tuong moi tang suc mang
tuong moi tang suc mang
tuong moi tang suc mang
tuong moi tang suc mang
tuong moi tang suc mang

Cập nhật khác

  • Mỗi ngày nếu uy tín trên 90, có thể nhận thêm thưởng Vàng.

  • Mỗi trận chơi chung với bạn bè, thì khi tổng kết vàng và exp nhận được sẽ tăng 20%.

  • Khi lập đội, có thể hẹn trước với bạn đang chơi game có điểm tri kỷ trên 100. Người bạn đó sẽ nhận được lời hẹn trong game, có thể từ chối hoặc nhận. Sau khi đánh hết trận đang đánh dở, bên hẹn và bên được hẹn đều nhận được thông báo.

  • Thêm tính năng nhắc nhở tính hợp lý của đội hình, giúp người chơi hiểu rõ đội hiện tại đang thiếu tướng ở vị trí nào.

  • Sau khi người chơi chọn tướng, chỉ cần chưa vào đấu, thì có thể mở khóa đổi tướng tùy ý. Khi tất cả user đều đã khóa chọn thì sẽ đếm ngược 10s và bắt đầu đấu.