“Thần nguyện trở thành thanh gươm chém tất thảy mọi trở ngại ngáng đường ngài.”
Khi Astrid khụy gối tuyên thệ trước Thane, cô vẫn chưa đến 18 tuổi. Nhưng với tư cách là người kế thừa của danh kiếm “Tro tàn” thuộc dòng dõi chính thống Bá tước Hoa hồng Xem thêm...
“Thần nguyện trở thành thanh gươm chém tất thảy mọi trở ngại ngáng đường ngài.” Xem thêm...

Kiếm Tâm

Khi máu còn thấp hơn 80% , Astrid sẽ tự tạo lá chắn 450 trong 4 giây ( thời gian hồi 24 giây) . Suốt thời gian tồn tại lá chắn gây 125 sát thương phép lên những kẻ địch lân cận

Mỗi đòn đánh thường hoặc chiêu thức trúng đích giúp giảm 3 giấy hồi lá chắn ( quái và lính giảm nửa thời gian).

Bạt kiếm

Astrid vung thanh kiếm cực đại gây 160 (+106) sát thương vật lý lên những kẻ địch lân cận. Kẻ địch trúng chiêu giúp Astrid tang 20% tốc đánh, và thêm 5% theo mỗi nạn nhân là tướng địch lên đến tối đa 25%; hiệu ứng kéo dài 3 giây.

Qủa cảm

Astrid lướt theo hướng chỉ định, khiến đòn đánh kế gây thêm 60(+88) sát thương vật lý, và làm chậm 50% tốc chạy của kẻ địch trúng chiêu trong 1.5 giây, đồng thời giảm 30% giáp của nạn nhân trong 4 giây. Đòn đánh thường lên tướng giúp giảm 1 giây hồi chiêu Qủa cảm ( trúng nhiều tướng không cộng dồn)

Cự kiếm

Astrid tập trung sức mạnh trong 2 giây giúp miễn nhiễm mọi sát thương. Sau 1.5 giây cô vung kiếm gây 500(+212) sát thương vật lý và làm chậm 50% tốc chạy của kẻ địch trúng chiêu trong 1.5 giây. Theo mỗi 2% máu Astrid tổn thất, cô sẽ gây thêm 1% sát thương ( tối đa thêm 50% ) . Nếu máu mục tiêu cao hơn Astrid, nạn nhân sẽ bị choáng trong 1.5 giây